راه های ارتباطی:

 تلفن های تماس:

۴۲ ۲۲ ۱۷۷ ۰۹۹۰

۵۲ ۲۲ ۱۷۷ ۰۹۹۰

ایمیل:

ghasedakedanesh@gmail.com 

همچنین می توانید نظرات خود را از طریق کادر زیر برای ما ارسال نمایید